Sposób na zapobieganie przerzutów raka piersi?
https://www.pexels.com/photo/awareness-cancer-design-pink-579474/

Sposób na zapobieganie przerzutów raka piersi?

  • Data publikacji: 16.01.2019, 23:29

Naukowcy z University of Basel w Szwajcarii wykorzystali połączenie leków w celu zamiany komórek nowotworowych w komórki tłuszczowe. Zastosowane leczenie zapobiegło powstawaniu przerzutów u myszy.

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, rak piersi jest diagnozowany u ponad 2 milionów kobiet na świecie rocznie i tylko w 2018 roku był przyczyną ponad 627 000 zgonów. Statystyki te czynią go zarówno najczęstszym, jak i najbardziej śmiertelnym nowotworem wśród kobiet.

 

Komórki nowotworowe, reagując na sygnały w mikro środowisku, mogą wejść w wysoce plastyczny stan, w którym mają zdolność do przyjmowania cech innych typów komórek. Proces ten określany jest jako EMT (przejście epitelialno-mezenchymalne). Właśnie ta właściwość została wykorzystana przez naukowców.

 

W badaniu użyto dwóch leków, które są zatwierdzone przez FDA. Jeden z nich (trametynib) jest lekiem, który ma na celu zahamowanie rozwoju nowotworu, drugi (rozyglitazon) jest stosowany w terapii cukrzycy.

 

Zastosowanie kombinacji tych związków spowodowało przemianę komórek nowotworowych, które posiadają zdolność do przemieszczania się i tworzenia przerzutów w komórki tłuszczowe, które nie posiadają tych właściwości. W efekcie dzięki zastosowanej terapii nie dochodziło do powstawania przerzutów. Naukowcy skupiali się głównie na komórkach, które zaatakowały już tkankę otaczającą nowotwór, ponieważ najprawdopodobniej przeszły one EMT. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że powstałe komórki tłuszczowe nie tylko były bardzo podobne do prawidłowych komórek, ale również nie ulegały ponownej przemianie w komórki nowotworowe.

 

- W przyszłości to innowacyjne podejście terapeutyczne może być stosowane wraz z konwencjonalną chemioterapią w celu jednoczesnego tłumienia zarówno pierwotnego guza jak i zapobieganiu tworzeniu się przerzutów – mówi prof. Gerhard Christofori, autor badań.

 

Naukowcy zwrócili również uwagę na to, że dzięki swojej zdolności do przemian komórki raka piersi przypominają komórki macierzyste. Zbadanie tych podobieństw może być podstawą do dalszych badań.

 

Wyniki badań zostały opublikowane w Cancer Cell 14 stycznia 2019 roku.

 

ŹRÓDŁA:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/324189.php

https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/

https://www.scimex.org/newsfeed/turning-breast-cancer-cells-into-harmless-fat-cells