Rozwiązywanie krzyżówek nie wstrzymuje spadku pracy mózgu?
https://images.pexels.com/photos/326586/pexels-photo-326586.jpeg?cs=srgb&dl=anxiety-brain-calculation-326586.jpg&fm=jpg

Rozwiązywanie krzyżówek nie wstrzymuje spadku pracy mózgu?

  • Data publikacji: 19.12.2018, 14:18

Szkoccy naukowcy opublikowali wyniki badań, z których wynika, że rozwiązywanie krzyżówek, sudoku czy układanie puzzli nie chroni przed rozwojem demencji. Stymulowanie mózgu działa jednak w inny sposób i nie jest bez znaczenia.

 

Od lat naukowcy uważają za obowiązującą teorię "use it or lose it", która wskazuje na to, że ludzie, którzy pracują w zawodach wymagających rozwiązywania problemów lub zajmują swój mózg skomplikowanymi łamigłówki, są mniej podatni na demencję. Zgodnie z tą teorią - ćwiczenie mózgu przez całe życie wstrzymuje proces spadku jego działania na starość.

 

Najnowsze badania opublikowane w British Medical Journal przez naukowców z Uniwersytetu w Aberdeen wskazują na to, że w rzeczywistości może to wyglądać nieco inaczej.

 

W badaniu udział wzięło 498 osób urodzonych w 1936 roku. Wszystkie w wieku 11 lat wzięły udział w grupowym teście na inteligencję, którego wyniki były przechowywane przez Scottish Council for Research in Education. Następnie w wieku 64 lat uczestnicy wzięli udział w teście oceniającym pamięć i przetwarzanie informacji, który był powtarzany w sumie pięć razy przez okres 15 lat.

 

Wyniki badania wskazują na pozytywny wpływ zaangażowania intelektualnego (np. poprzez rozwiązywanie krzyżówek czy sudoku) na poziom zdolności poznawczych w starszym wieku. Spowodowane jest to tym, że podczas regularnego wykonywania tych czynności tworzy się większa ilość połączeń pomiędzy komórkami w mózgu. Zaangażowanie to nie ma jednak związku ze spowolnionym spadkiem tych zdolności. Wynika z tego, że u osób stymulujących swój mózg poziom, z którego będzie dochodzić do obniżenia jego funkcjonalności, jest wyższy, więc minie dłuższy okres czasu, zanim dojdzie do spadku do poziomu utrudniającego funkcjonowanie, natomiast spadek ten nie będzie następował wolniej niż u osób mniej stymulujących mózg w czasie swojego życia.

 

Autorzy badania uważają, że jego wyniki są zgodne z teorią "cognitive reserve", zgodnie z którą niektórzy ludzie muszą zachować pamięć i iloraz inteligencji pomimo starzenia się. Tworzenie większej liczby połączeń w sieci u osób angażujących mózg powoduje, że zanik niektórych z nich - spowodowany wiekiem - nie ma wpływu na upośledzenie zdolności poznawczych. Dopiero większe, postępujące upośledzenie funkcji mózgu powoduje u takich osób spadek jego działania do poziomu zauważalnego klinicznie

 

Naukowcy podkreślają jednak, że ich praca ma charakter jedynie obserwacyjny i nie można z niej wnioskować związku przyczynowo-skutkowego.

 

ŹRÓDŁA:

https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4925https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4925

https://edition.cnn.com/2018/12/11/health/puzzles-sudoku-mental-decline-study-scli-intl/index.html

https://www.dailymail.co.uk/health/article-6480185/Crosswords-NOT-prevent-dementia-make-brain-sharper-start-with.html