Międzynarodowe Biuro Miar i Wag zmienia definicję kilograma, ampera oraz mola
Business Insider

Międzynarodowe Biuro Miar i Wag zmienia definicję kilograma, ampera oraz mola

  • Data publikacji: 17.11.2018, 12:45

Międzynarodowe Biuro Miar i Wag zakończyło obrady w Paryżu. W maju 2019 roku zakończy się pewna epoka. Wszystkie jednostki SI zostaną uniezależnione od istniejących wzorców. 

 

Zmiany wynikają z faktu degradacji fizycznych wzorców (np. kilogram) oraz zależności od warunków pomiarów (np. Kelvin). Dlatego też postanowiono, że od 2019 roku jednostki SI będą wyznaczalne ze stałych fizycznych. 

 

16.11.2018 roku zakończono obrady i ogłoszono oficjalne stanowisko:

- sekunda - symbol s, jednostka czasu, otrzymuje się ją z równania częstotliwości drgania atomu 133Cs, która wynosi 9192631770 [Hz];

metr - symbol m, jednostka długości, otrzymywana z równania na prędkość światła, która wynosi 299 792 458 [m/s];

- kilogram - symbol kg, jednostka masy, otrzymywana ze stałej Plancka równej 6.62607015×10^−34 [kg⋅m^2/s];

- amper - symbol A, jednostka prądu elektrycznego, otrzymywana z wartości ładunku elementarnego, który wynosi 1.602176634×10^−19 [A⋅s];

- kelvin - symbol K, jednostka temperatury termodynamicznej, otrzymywana ze stałej Boltzmanna, która wynosi 1.380649×10^−23 [kg⋅m^2/K⋅s^2];

- mol - symbol mol, jednostka liczności substancji, równa odwrotności liczby Avogadro, która wynosi 6.02214076×10^23 [1/mol];

- kandela - symbol cd, jednostka intensywności światła, równa intensywności z jaką świeci promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości 540×10^12 Hz, które jest równe 683 [cd⋅sr⋅s^3/kg⋅m^2]. 

 

 

 

Źródło: npl.co.uk