Pierwszy Światowy Dzień Pszczół

  • Data publikacji: 14.05.2018, 13:22

Na sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, która odbyła się 20 grudnia 2017 r., uchwalono dzień 20 maja "Światowym Dniem Pszczoły". Jest to efekt trzyletnich starań Słoweńskiego Związku Pszczelarzy, przy poparciu innych organizacji pszczelarskich na świecie. 

 

Już w 2014 roku Słoweński Związek Pszczelarzy rozpoczął starania o zatwierdzenie tego święta przez ONZ. Od 2018 roku, dzień 20 maja będzie prawdziwym świętem pszczół i pszczelarzy, dzięki wytrwałości przedstawicieli słoweńskich pszczelarzy oraz pomocy i wsparciu innych organizacji.

 

Prezydent Słoweńskiego Związku Pszczelarzy Boštjan Noč zabrał głos po ogłoszeniu tej informacji. Polski Związek Pszczelarski cytuje na swojej stronie internetowej jego wypowiedź. Według niego inicjatywa powstania Światowego Dnia Pszczół ma wielkie znaczenie. Pszczoły odgrywają ogromną rolę w walce z globalnym głodem oraz zanieczyszczeniem środowiska. Boštjan Noč określa pszczołę mianem prawdziwego naturalnego „ekologa”. 20 maja ma być pretekstem do rozmowy o ochronie, działaniach na rzecz naszej planety oraz do promowania pszczelarstwa i pracy pszczół.

 

Piotr Krawczyk, który jest Przewodniczącym Rady Związku Polskiego Związku Pszczelarskiego, podkreśla znaczenie aktywnego uczestnictwa organizacji i związków pszczelarskich w obchodach tego święta. Pszczelarstwo i pszczoły powinny być promowane poprzez np. prezentacje pasiek czy prelekcje w szkołach. 

 

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na poważny problem pszczół, jakim jest roztocz Varroa destructor, który przyczynia się do spadku populacji pszczoły miodnej i pszczoły wschodniej. Samice roztoczy żywią się hemolimfą zaatakowanych owadów. Roztocza zaburzają system odpornościowy pszczół, przez co nie mogą one bronić się przed atakami drobnoustrojów chorobotwórczych. Owady zapylające stają się słabe i giną.

 

Jak walczyć z roztoczem? Przede wszystkim należy stosować odpowiednie leki. Amitraza, perytroidy, związki fosforoorganiczne, to substancje lipofilowe, które zwalczają pajęczaki, ale mogą zanieczyszczać produkty pszczele. Drugą grupę stanowią preparaty mniej inwazyjne: kwasy organiczne tymol oraz olejki eteryczne. W Polsce dostępna jest biologiczna metoda zwalczania Varroa destructor w postaci pożytecznych roztoczy Stratiolaelaps scimitus.

 

Varroa destructor na ciele pszczoły, źródło: https://commons.wikimedia.org/

 

Opracowano na podstawie:

Polski Związek Pszczelarzy, Światowy Dzień Pszczoły, http://www.zwiazekpszczelarski.pl/swiatowy-dzienpszczoly