Opracowano nową metodę szyfrowania wiadomości opartą na wzorcach wzrostu bakterii
Dr. John J. Farmer, Wikimedia Commons

Opracowano nową metodę szyfrowania wiadomości opartą na wzorcach wzrostu bakterii

  • Dodał: Barbara Suchodolska
  • Data publikacji: 30.09.2022, 17:27

Szyfrowanie umożliwia zabezpieczenie danych przed ich odczytem przez nieupoważnione jednostki. Tradycyjne metody kodowania wiadomości to te znane każdemu młodocianemu łamaczowi szyfrów i entuzjaście pokojów zagadek. Obejmują one m.in. nadanie każdej literze alfabetu odpowiednika w postaci liczby, znaku graficznego bądź innej litery. Inżynierzy biologiczni z Duke University poszli o krok dalej, przenosząc szyfrogram na szalkę Petriego, gdzie wzory tworzone są przez wirtualne hodowle bakterii. 

 

Bakterie rozwijają się w zależności od zastosowanych warunków środowiskowych, takich jak dostępność składników odżywczych i ograniczenie powierzchni rozrostu. Naukowcy stworzyli wirtualną hodowlę, a następnie kontrolowali warunki wzrostu oraz liczbę i rozmiary symulowanych kolonii, aby stworzyć bakteryjny alfabet na wirtualnych szalkach. Nowemu schematowi szyfrowania naukowcy nadali nazwę emorfi. Symulowany, odpowiadający konkretnej literze wzór nie generuje się za każdym razem tak samo, lecz ich rozpoznawania można nauczyć odpowiedni program. 

 

Aby zaszyfrować tajne wiadomości, koder tworzy film z serii wzorców, z których każdy odpowiada innej literze. Dla niewprawnego oka mogą one wyglądać łudząco podobnie, lecz algorytm komputerowy jest zdolny do wychwycenia subtelnych różnic. Jeśli odbiorca zna zestaw warunków początkowych, które doprowadziły do powstania bakteryjnego kodu, intruz nie powinien być w stanie złamać go bez własnej potężnej sztucznej inteligencji.

 

Szyfr emorfi można wypróbować na stronie: https://www.patternencoder.com/

 

Źródło: ScienceDaily