3 składniki poczucia sensu w życiu
Simon Berger/unsplash

3 składniki poczucia sensu w życiu

  • Dodał: Klaudia Nowak
  • Data publikacji: 27.07.2022, 12:05

W najnowszym badaniu naukowcy z Uniwersytetu Sussex ustalili 3 konkretne elementy składające się na poczucie sensowności naszego życia. Są to: poczucie znaczenia (ważności), spójności i celowości ludzkiej egzystencji.

 

Co kryje się za hasłem sensownego życia? Z czym jest związane? Na te podstawowe egzystencjalne pytania spróbowało odpowiedzieć dwóch badaczy z brytyjskiego Uniwersytetu Sussex: Vlad Costin i Vivian Vignoles. By dowiedzieć się tego, przeprowadzili trzy badania.

 

W pierwszym zbadali poglądy i mentalne reprezentacje 208 amerykańskich pracowników Amazon Mturk, w przedziale wiekowym 20-74 lata. W tym gronie znalazło się 94 ateistów i agnostyków oraz 92 chrześcijan. Sprawdzano między innymi: przekonania społeczno-ekonomiczne, poglądy na temat wolnej woli, ludzkiej natury czy w odniesieniu do konkretnych wartości moralnych i osobistych.

 

W drugiej próbie zebrano informacje od 106 studentów z Wielkiej Brytanii, w tym 87 kobiet, w przedziale wiekowym 18-27 lat. Stosowane w badaniu metody były tożsame do tych z badania pierwszego. Ponadto sprawdzono poziom samooceny uczestników.

 

Z kolei w trzecim badaniu wzięło udział 296 brytyjskich obywateli pracujących w różnych zawodach. W ostatniej grupie badanej znalazło się 170 ateistów lub agnostyków oraz 94 chrześcijan, a przedział wiekowy wyniósł od 18. do 82. roku życia.

 

Na podstawie zebranych danych ze wszystkich trzech badań naukowcy wyciągnęli określone wnioski dotyczące podstawowych elementów składających się na poczucie sensu w życiu. Są to wspominane na wstępie: ważność, spójność i celowość.

 

Spójność odnosi się do postrzegania swoistego porządku względem doświadczeń związanych z naszą osobą. Celowość zaś to posiadanie nadrzędnego kierunku życiowego, do którego dążymy, organizującego zarazem codzienne funkcjonowanie w świecie. Ostatni predyktor to znaczenie/ważność egzystencjalna, czyli ocena potwierdzająca wartość przeżyć w skali jednostkowej i w szerszej perspektywie.

 

 
Źródła: University of Sussex/ Psychology Today/ Wiley Online Library/ V. Costin, V. L. Vignoles, What do people find most meaningful? How representations of the self ant the world provide meaning in life, „Journal of Personality” 2022, nr 90 (4), s. 541-558.
Klaudia Nowak – Poinformowani.pl

Klaudia Nowak

Pedagożka i studentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Pasjonatka nauk społecznych, w szczególności socjologii wizualnej, psychologii osobowości oraz pedagogiki kultury. W mediach społecznościowych kryje się pod pseudonimem @autodydaktyczna.