Wzrost liczby ludzkich genów do co najmniej 46831
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_com_GGN.jpg

Wzrost liczby ludzkich genów do co najmniej 46831

  • Data publikacji: 20.09.2018, 18:10

Od wielu lat na całym świecie trwają badania, które mają na celu określenie dokładnej liczby genów człowieka. Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania odpowiedzi, ile ich właściwie mamy, był przeprowadzony w latach 1990-2003 Human Genome Project. Przez ostatnich 15 lat definicja genu uległa jednak zmianie, a co za tym idzie, zmieniła się również ich szacowana liczba.

 

Początkowo geny definiowane były jako fragmenty DNA, które po skopiowaniu na RNA są podstawą do utworzenia białek. Pomimo przyjęcia tej konkretnej definicji, naukowcy nie są nadal zgodni co do liczby genów, które zawierają informacje kodujące białka. Ich szacunki wahają się od 19901 do nowych doniesień o 21306, które to założenia zostały opublikowane 20 sierpnia w BMC Biology.

 

Przez ostatnich dziesięć lat odkryto jednak, że nie wszystkie geny są genami kodującymi białka. Wielu naukowców przyjęło nową defnicję genu, poszerzając ją o takie fragmenty, których RNA zamiast tworzyć białka, pełni inne funkcje w komórce.

 

Określenie liczby genów produkujących RNA, które nie tworzą białek (nazywanych genami niekodującymi) jest jeszcze trudniejsze niż określenie liczby genów kodujących białka – mówi Steven Salzberg, biostatysta z Johns Hopkins University, który kierował nowym projektem mającym na celu określenie liczby genów.

 

Salzberg i jego zespół znaleźli już więcej genów które nie kodują białek (25525), niż genów kodujących białka, a ich szacunki nie obejmują mikroRNA i ostatnio odkrytych małych RNA.

 

Nawet po pominięciu mikroRNA i niedawno odkrytych małych RNA, obecnie oszacowana przez zespół badaczy liczba genów wynosi co najmniej 46831, a biorąc pod uwagę rozwój tej dziedziny nauki, można spodziewać się dalszego wzrostu liczby szacowanych genów.

 

Nie będę zdziwiony, jeśli za 10 lat nadal nie będziemy mieli ustalonej konkretnej liczby genów – podsumowuje badania Salzberg.

 

Źródło:

https://www.sciencenews.org/article/recount-human-genes-ups-number-least-46831