Leczenie PTSD za pomocą świadomego snu
Bruce Christianson/Unsplash

Leczenie PTSD za pomocą świadomego snu

  • Dodał: Ela Albadri
  • Data publikacji: 01.11.2021, 13:20

Przełomowe, nowe badanie świadomego śnienia sugeruje, że za pośrednictwem tego mechanizmu możną leczyć urazy psychiczne podczas snu, w tym PTSD. Zjawisko znane jako LD (lucid dreams) wykazuje potencjał do uzdrawiania na poziomie fizycznym.

 

Świadomy sen to stan, w którym człowiek aktywnie uczestniczy i zdaje sobie sprawę, że śni, a nawet może mieć pewną kontrolę nad tym, co się z nim dzieje. Specjaliści, tacy jak Charlie Morley, uczą ludzi na całym świecie, jak świadomie śnić. Ekspert był zaangażowany w najnowsze badanie nad uzdrawianiem za pomocą świadomych snów, które zostało prowadzone przez Institute of Noetic Sciences (IONS). W rzeczywistości wiele przypadłości można leczyć zarówno poprzez hipnoterapię, jak iświadome śnienie. Obecnie istnieje kilka interesujących badań i wstępnych projektów wskazujących, że świadome śnienie jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi dla osób z koszmarami sennymi, szczególnie wywołanymi zespołem stresu pourazowego (PTSD)

 

W badaniu IONS grupa 49 osób ze zdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego otrzymała instrukcje świadomego śnienia. W ciągu tygodnia nauczono ich różnych technik wprowadzających, z naciskiem na stworzenie optymalnego planu uzdrowienia. Podstawą metodyki badania było skłonienie uczestników do prowadzenia dziennika snów, nauki sprawdzania oznak snu, uważnego odbierania rzeczywistości w ciągu dnia, itp. Do tego dołączyło planowanie marzeń sennych w zakresie tego, co ochotnik zamierza zrobić w swoim pierwszym lub następnym śnie.

 

Odkrycia zespołu badawczego prezentują sposób, w jaki, stając się świadomym w powracającym koszmarze PTSD, można samodzielnie opracować odpowiedź uzdrawiającą. Wynika to z przyswojenia różnicy między okolicznościami, które powodowały traumę a ich zakończeniem w dalszej perspektywie czasu. Główne założenie głosi zatem, by uczestnicy świadomi i wiedzieli, że śnią, a następnie celowo wchodzili w interakcję ze źródłem ich strachu, traumy lub zdarzeniem, przed którym uciekają. Punkt zwrotny ma miejsce, kiedy dochodzi do odwrócenia postrzegania tych sytuacji i uzmysłowienia sobie, że już się skończyły, pozostawiając wirtualne, negatywne wspomnienie.

 

Zebrane w projekcie dane pochodziły z szeregu kwestionariuszy klinicznych podawanych przed, w trakcie i po badaniu. Zostały one następnie przeanalizowane w celu ustalenia, czy doznanie miało wpływ na wyniki odczuwania PTSD u uczestników. Badaniami kierował dr Garret Yount, neurobiolog molekularny z IONS. Oszacowanie różnic w zakresie nasilenia PTSD wykazało, że wszyscy, którzy brali udział w badaniu, przekraczali próg zgodnie z ustandaryzowaną skalą, a średnia spadła znacznie poniżej i utrzymywała się na niskim poziomie przez trzy tygodnie. Efekty okazały się trwalsze i zostały uzyskane szybciej niż w przypadku wieloletniej psychoterapii PTSD. Na tej płaszczyźnie zespół podkreślił skuteczność i przewagę pionierskich metod leczenia PTSD nad konwencjonalnymi rozwiązaniami.

 

Trenowanie swojego umysłu, aby obudzić się we śnie i przejąć kontrolę nad kierunkiem stanu snu, jest jednym z najbardziej nowatorskich doświadczeń, jakie wypracowano na rzecz obniżania poziomu destrukcyjnego wpływu zespołu stresu pourazowego. Nauka podczas świadomego snu i pomoc samemu sobie została uznana za efektywną. Oprócz kwestionariuszy, badacze pobrali również próbki śliny od niewielkiej podgrupy uczestników, aby przyjrzeć się działaniu bardzo ważnego biomarkera zwanego alfa-amylazą śliny. Pierwsze badanie świadomego śnienia i markera fizjologicznego jest tym samym rozpatrywane z dwóch perspektyw jednoczesnego oddziaływania na mózg i ciało. Badania będą kontynuowane, szczególnie w zakresie wykazania skuteczności świadomego snu na funkcjonowanie sfery psychicznej i fizycznej.

 

Źródło: Gaia