Naukowcy nawiązali kontakt z osobami w stanie świadomego snu
Fernando Cfredo/Unsplash

Naukowcy nawiązali kontakt z osobami w stanie świadomego snu

  • Dodał: Ela Albadri
  • Data publikacji: 31.10.2021, 11:37

Mechanizm snu człowieka wciąż stanowi obszar badań dla neurologii, psychologii, psychiatrii, a także innych dziedzin interdyscyplinarnych. Świat nauki przedstawił wyniki przełomowego badania nad snami i procesami kontrolowania przebiegu oraz treści snu.

 

Świadomy sen jest określany jako stan świadomości, w którym się śni, mając prawdopodobnie pewną, umiarkowaną kontrolę nad tym, co się dzieje podczas jego faz. Szacuje się, że około 50% ludzi miało kiedykolwiek świadomy sen, zwłaszcza w okresie dzieciństwa.

 

Naukowcy badają tego typu zjawiska od dziesięcioleci, ale do tej pory nie byli w stanie odpowiednio go wyjaśnić, ponieważ zdolność osoby do opowiadania swoich snów po przebudzeniu jest ograniczona. We wrześniu 2021 roku zespoły eksperckie dokonały przełomu pokazując, że ludzie w czasie snu mogą zarówno rozumieć pytania, jak i udzielać na nie odpowiedzi. Grupa międzynarodowych specjalistów przebadała łącznie 36 osób w celu znalezienia skutecznego sposobu na komunikowanie się z nimi podczas snu. Wyniki okazały się przełomowe.

 

Wśród uczestników projektu naukowego znajdował się trener pracy z umysłem, Charlie Morley, jeden z czołowych badaczy procesu śnienia (tzw. LD - lucid dreams), który uczy ludzi odbywania świadomego snu. Do czasu przeprowadzenia badania nie było możliwości bezpośredniej komunikacji z człowiekiem, gdy ten znajduje się w świadomym śnie. W trakcie kolejnych prób możliwe stało się efektywne przekazywanie śniącym instrukcji tak, by nawiązali kontakt. Po przebudzeniu opowiadali oni o swoich odczuciach, odtwarzając zdarzenia, jakie ich spotkały w czasie wewnętrznej symulacji wirtualnej rzeczywistości własnego umysłu. Dotychczas głównym problemem sekwencjonowania takich zdarzeń było zaciemnienie postrzegania, które pojawia się w komunikacji ze śniącym. Wyniki najnowszego badania umożliwiły przełamanie zjawiska zaciemnienia umysłowego, a uczestnicy mogli faktycznie porozumiewać się ze świadomym śniącym, gdy ci byli w głębokiej fazie uśpienia.

 

Ostatecznie odkryto, że ludzie, znajdujący się w świadomym śnie reprezentują potencjał do kierowania swoimi fizycznymi oczami zgodnie ze swoją wolą. Przykładem tego jest użycie alfabetu Morse'a, przesuwając oczami w lewo, w prawo, w górę, w dół, aby wskazać pewne reakcje. Autorzy badania byli w stanie porozumieć się ze śniącym, gdy ten jeszcze spał. Pomocne okazały się trzy różne sposoby komunikacji. W pierwszym instruktor powiedział śpiącemu, żeby ​​we śnie przeszedł przez radio samochodowe, a wówczas nagle zmieniła się stacja radiowa i mógł on usłyszeć głos naukowca. Inna osoba zaszczepiła badanemu myśl, że ​​to był jakby głos wyższej jaźni. Kolejny członek projektu w fazie snu odebrał instrukcje jako głos narratora w filmie, a następnie odpowiedział „tak, słyszę cię”, wykonując dwa ruchy oczami w lewo lub inny kod, który umownie miał wskazać „tak”.

 

Spośród 158 prób uczestnicy byli w stanie udzielić poprawnych odpowiedzi w blisko 18% przypadków, co interpretuje się jako wynik istotny statystycznie. Trafność otrzymanych danych została wzmocniona faktem, że w czterech różnych państwach istniały analogicznie cztery oddzielne zespoły badaczy, które stosowały nieco inne techniki i uzyskiwały bardzo podobne wyniki. To pozwoliło na zwiększenie wiarygodności projektu w szerszym środowisku międzynarodowym.

 

Źródło: Gaia