Zmarł fizyk Steven Weinberg
Larry Murphy, The University of Texas at Austin

Zmarł fizyk Steven Weinberg

  • Data publikacji: 25.07.2021, 15:55

Fizyk-noblista Steven Weinberg zmarł w wieku 88 lat - poinformował Uniwersytet Teksański w Austin.

 

Steven Weinberg był amerykańskim fizykiem teoretycznym, zajmującym się oddziaływaniami podstawowymi. Włożył istotny wkład w budowę tzw. modelu standardowego, teorii opisującej fizykę cząstek elementarnych. Zmarł w Austin w Teksasie 23 lipca 2021 roku.

 

W 1967 roku Weinberg opublikował pracę opisującą, jak dwa z czterech oddziaływań fundamentalnych istniejących w przyrodzie: oddziaływanie elektromagnetyczne i słabe oddziaływanie jądrowe, można połączyć i opisać jako przejawy jednego oddziaływania elektrosłabego. Publikacja na zaledwie trzech stronach przewidywała własności cząstek elementarnych, których do tej pory nie zaobserwowano, oraz występowanie tzw. prądów neutralnych, czyli oddziaływań słabych bez wymiany ładunku elektrycznego. W późniejszych latach eksperymentalnie odkryto cząstki przewidziane w pracy Weinberga: bozony W i Z oraz cząstkę Higgsa.

 

W 1979 roku Steven Weinberg, Abdus Salam i Sheldon Lee Glashow zostali wspólnie uhonorowani nagrodą Nobla z fizyki. Nagrodę przyznano "za ich wkład w zunifikowaną teorię oddziaływań elektromagnetycznych i słabych pomiędzy cząstkami elementarnymi, w tym, między innymi, przewidzenie istnienia prądu neutralnego".

 

Teoria oddziaływań elektrosłabych stała się jednym z filarów modelu standardowego fizyki cząstek elementarnych, którego przewidywania wciąż potwierdzają prowadzone obecnie eksperymenty. Weinberg wiedział, że model standardowy nie jest "teorią wszystkiego", gdyż nie opisuje grawitacji i podobnie jak wielu innych teoretyków, przez lata pracował nad jej sformułowaniem. Ponadto pisał książki i artykuły popularnonaukowe.

 

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej, Weinberg starał się także wspierać inicjatywy, które uznawał za istotne. Przez lata angażował się w przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania broni jądrowej, krótko pełnił rolę konsultanta w amerykańskiej Agencji Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia. Wspierał też projekt budowy w Stanach Zjednoczonych akceleratora cząstek o możliwościach podobnych do Wielkiego Zderzacza Hadronów, który powstał w Europie.

Źródła: Uniwersytet Teksański w Austin, Fundacja Nobla