Branding: postrzeganie kobiecych marek
Antonino Visalli/Unsplash

Branding: postrzeganie kobiecych marek

  • Dodał: Ela Albadri
  • Data publikacji: 08.07.2021, 16:08

Według bieżących raportów, pochodzących z 2021 roku, większość przedsiębiorstw notowanych na liście Global Top Brands posiada nazwy, które kojarzą się z kobietami. Sukces tych podmiotów jest większy, niż w przypadku męskich marek.

 

Różnice w postrzeganiu tak zwanych kobiecych i męskich marek wynikają przede wszystkim z obowiązujących w społeczeństwie stereotypów oraz skojarzeń, powiązanych z każdą z płci. Według najnowszych badań, przeprowadzonych przez ekspertów zespołu z University of Calgary, University of Montana, HEC Paris oraz University of Cincinnati, nazewnictwo firm i ich marek, jakie wywołuje określone obrazy i myśli, może skutecznie przekładać się na pozycję, prestiż i wizerunek przedsiębiorstwa. Analizy sporządzone w USA, które odnosiły się do zidentyfikowania pozytywnych skojarzeń z nazewnictwem powszechnie znanych marek, wskazują, iż przypisywanie żeńskich cech czy atrybutów konkretnej marce wiąże się z korzystną oceną całego przedsiębiorstwa.

 

W raporcie zatytułowanym Czy Nestlé jest kobietą? Zalety kobiecej nazwy marki wykazano, że kobiece nazwy marek czy produktów kojarzą się niemal automatycznie z delikatnością, ciepłem, szczerością oraz z dobrocią. Konsumenci z kolei znacznie chętniej podejmują decyzje zakupowe w stosunku do produktów odwołujących się do płci żeńskiej (potwierdzono to w eksperymencie, dotyczącym prawdziwych i wymyślonych marek, wśród których nabywcy mieli wybrać gamę dóbr). Co więcej, nazwy takie jak Disney również są postrzegane jako kobiece, a ich brzmienie nadaje im pożądane cechy żeńskie, jakie służą wzrostowi zainteresowania ze strony środowiska konsumentów i inwestorów. Rozbieżności w tym obszarze dotyczą jednak różnic kulturowych i językowych. W Stanach Zjednoczonych Disney kojarzy się z kobietą, podczas gdy polscy odbiorcy postrzegają markę jako męską.

 

Przewaga rynkowa żeńskich nazw przedsiębiorstw jest dodatkowo przypisywana produktom nastawionym na hedonizm. Stereotypowa percepcja nakazuje odbiorcy postrzegać męskie nazwy jako ukierunkowane na dostarczanie użyteczności, a nie przyjemności. W przypadku neutralnej oferty, kierowanej do ogółu środowiska konsumenckiego, obie grupy nazw znajdują niemal równorzędne zastosowanie. Całościowe badanie, jakie zostało opublikowane w styczniu 2021 roku, głosi, iż w zależności od branży, a także wytworu, warto dobierać nazwy powiązane ze stereotypowym podejściem społeczeństwa. Ten czynnik sprzyja osiąganiu wyższej pozycji rynkowej i efektywności sprzedaży.

 

Źródło: ICAN Institute, Harvard Business Review