Niepewność w pandemii a zaufanie publiczne
Jelleke Vanooteghem/Unsplash

Niepewność w pandemii a zaufanie publiczne

  • Dodał: Ela Albadri
  • Data publikacji: 08.07.2021, 14:52

Najnowsze szacunki, pochodzące z 2021 roku, wskazują, że w warunkach globalnej niepewności, spowodowanej pandemią COVID-19, podstawowymi ogniwami zaufania publicznego w społeczeństwie są przedsiębiorstwa. Oparcie upatrywane w biznesie wynika z potrzeb zabezpieczenia materialnego ludności.

 

Konieczność oddalenia od siebie widma utraty pracy (i tym samym środków utrzymania), współistniejące z pandemią zmiany klimatyczne, regularne ataki hakerskie oraz podobne im zagadnienia stanowią według najnowszych badań Edelman Trust Barometer znacznie ważniejsze czynniki przetrwania niż uniknięcie zachorowania na COVID-19. Okazuje się, iż członkowie globalnego społeczeństwa w wyższym stopniu pokładają nadzieję w aktywności prywatnych przedsiębiorstw niż w działalności instytucji, które powszechnie uznaje się za podmiotu zaufania publicznego. Tego typu trendy zostały zdiagnozowane w osiemnastu z dwudziestu ośmiu państw objętych analizą rynkową.

 

Sektor biznesowy posiada obecnie wiodącą rolę w kształtowaniu nastrojów i warunków życia społeczno-ekonomicznego, zwłaszcza w porównaniu do mediów, organów państwowych, a nawet organizacji pozarządowych. Wybuch pandemii w 2020 roku doprowadził do istotnego spadku zaufania do niemal wszystkich ogniw, które przez dekady tworzyły fundament sieci wzajemnych powiązań dla populacji człowieka w różnych częściach świata. Aktualnie największe osłabienie zaufania odnotowuje się w branży technologicznej, przemyśle, telekomunikacji, rozrywce i w segmencie motoryzacyjnym. Najniższy stopień zaufania dotyczy mediów społecznościowych i pokrewnych im platform elektronicznych.

 

Duża dynamika zmian, jaka wpływa na zmianę warunków życia człowieka w dobie pandemii, determinuje zarazem przeobrażenie hierarchii wartości. Główne obawy społeczne odnoszą się obecnie do utraty pracy, a w drugiej kolejności do zlikwidowania dotychczasowych swobód obywatelskich. Rok 2021 ma stanowić przeciwwagę dla tych poglądów i jest w przytoczonym badaniu uznawany za okres nadziei i przełomu. Badanie Edelman Trust Barometer 2021 zostało przeprowadzone na grupie trzydziestu trzech tysięcy osób z dwudziestu ośmiu krajów pomiędzy 19 października a 18 listopada 2020 roku, a w rezultacie jego upublicznienia coraz częściej pojawiają się postulaty zintensyfikowania przygotowań podmiotów biznesu na dalsze zawirowania rynkowe, w tym dotyczące pracowników.

 

Źródło: ICAN Institute