Cechy trolla internetowego
Justin Main/unsplash

Cechy trolla internetowego

  • Dodał: Klaudia Nowak
  • Data publikacji: 30.06.2021, 11:35

Naukowcy z Uniwersytetu Brighama Younga w stanie Utah przeprowadzili badania ankietowe sprawdzające cechy osobowości osób uznawanych za trolli internetowych. Wykazano, że osoby z cechami osobowości ciemnej triady (narcyzmem, makiawelizmem i psychopatią) w połączeniu z schadenfreude (czerpaniem przyjemności z nieszczęść innych) częściej demonstrowały zachowania typowe dla trolli.

 

Trolling to zjawisko antyspołecznego zachowania widocznego w cyfrowym świecie. Polega głównie na ośmieszaniu oraz obrażaniu użytkowników mediów społecznościowych czy innych osób w przestrzeni Internetu[1]. Działania takich jednostek najczęściej mają charakter podburzający, co może skutkować dezorganizacją forum, w tym negatywnym wpływem na charakter rozmowy odbywającej się wewnątrz portalu, prowadząc wprost do irytacji internautów.

 

By móc jednak lepiej zrozumieć skąd bierze się tego typu zachowanie, naukowcy z Uniwersytetu Brighama Younga w stanie Utah postanowili przeprowadzić badanie sprawdzające cechy osobowości trolli. Punktem wyjścia była teoria tzw. ciemnej triady osobowości. Teoria ta określa konstelację 3 społecznie niepożądanych cech osobowości, takich jak: narcyzm, psychopatia i makiawelizm[2].

 

W badaniu ankietowym wzięło udział 400 użytkowników serwisu internetowego Reddit. Wyniki wykazały jednoznacznie, że osoby odznaczające się wszystkimi cechami osobowości zawartymi w ciemnej triadzie, w połączniu z tzw. schadenfreude (zjawiskiem czerpania przyjemności z nieszczęść innych), demonstrowały zachowania typowe dla trolli.

 

Zdaniem naukowców należy zauważyć, że osoby te często uważają trolling za zwyczajną formę komunikacji, która wzbogaca konwersację w sieci, a nie ją utrudnia. Dla osób objętych badaniem trolling nie był postrzegany z perspektywy siły destrukcyjnej, a wręcz przeciwnie – jako środek do efektywniejszego dialogu.

 

Co ważne, badanie jednocześnie nie wykazało związku między byciem otwartym w Internecie a wspominanym zjawiskiem. Tym samym użytkownicy aktywnie wyrażający własne zdanie w sieci nie są jednoznacznie skorelowani z zachowaniami typowymi dla trolli.

 

 

[1] Więcej o zjawisku w: E. Musiał, Trolling jako przykład zagrożeń informacyjnych w cyberprzestrzeni, [w:] Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, red. H. Batorska, E. Musiał, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2017, s. 226-231.
[2] Makiawelizm to skłonność do manipulacji. Narcyzm opisuje osoby o silnym przekonaniu o swojej wyższości i wielkości. Z kolei psychopatia to wymiar osobowości, na który składa się (m.in.) niski poziom odczuwanego żalu i lęku, jak również egocentryzm i niski poziom empatii. Szerzej o ciemnej triadzie w: M. Dziekan, R. Baiocco, A. Chirumbolo, F. Laghi, M. Morelli, D. Bianchi, M. Misiak, P. Sorokowski, Czy ciemna triada cech osobowości przewiduje zachowania związane z sekstingiem? Badania empiryczne w grupie młodych Polaków, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 2018 nr 1 (17), s. 130-131.
Źródła: byu.edu/Eureka Alert/ M. Dziekan, R. Baiocco, A. Chirumbolo, F. Laghi, M. Morelli, D. Bianchi, M. Misiak, P. Sorokowski, Czy ciemna triada cech osobowości przewiduje zachowania związane z sekstingiem? Badania empiryczne w grupie młodych Polaków, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, 2018 nr 1 (17), s. 127-143/ H. Batorska, E. Musiał, Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2017.
Klaudia Nowak – Poinformowani.pl

Klaudia Nowak

Pedagożka i studentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Pasjonatka nauk społecznych, w szczególności socjologii wizualnej, psychologii osobowości oraz pedagogiki kultury. W mediach społecznościowych kryje się pod pseudonimem @autodydaktyczna.