Jak neandertalczycy nauczyli się liczyć?
Crawford Jolly/Unsplash

Jak neandertalczycy nauczyli się liczyć?

  • Dodał: Ela Albadri
  • Data publikacji: 03.06.2021, 15:15

Zdolność najdawniejszych plemion ludzkich do liczenia, opracowywania systematyki liczbowej i innych fundamentalnych umiejętności nabiera nowego znaczenia. Odkrycia archeologiczne pozwalają wnioskować, iż społeczności w starożytnych osadach, już w czasach prehistorycznych neandertalczyków, rozwinęły liczebność dziesiątki tysięcy lat temu.

 

Aktualnie, specjaliści badają pierwsze szczegółowe hipotezy, dotyczące tego zmieniającego życie populacji wynalazku. Szacuje się, że równoległe nacięcia na kości udowej hieny, odkryte na terenach obecnej Francji są przykładem próby liczenia czy dzielenia surowców. Znalezisko sprzed 60 000 lat nasuwa tego rodzaju wnioski, bazując na wcześniejszych doświadczeniach, jakie zgromadzono na uniwersytecie w Bordeaux. Pośród innych artefaktów pochodzących z okresu życia neandertalczyków, znaczona kość hieny sprawia wrażenie funkcjonalnego narzędzia. Sugestie archeologiczne, co do kształtowania w ten sposób systemu notacji wskazują, iż współczesny człowiek wciąż odnajduje rozwiązania analogiczne do już wcześniej opracowanych mechanizmów.

 

Starożytne i prehistoryczne korzenie liczb oraz procesu liczenia są poddawane intensywnym badaniom, począwszy od 2018 roku. Najnowsze informacje opublikowane w renomowanym czasopiśmie naukowym Nature, z 2 czerwca 2021 roku głoszą zarazem, że na długo przed pojawieniem się człowieka kromanionoidalnego, podejmowano pierwsze próby uporządkowania życia. Pochodzenie liczb nie posiada bezpośredniego odzwierciedlenia w osiągnięciach nauki, jednak dziwne oznaczenia z czasów neandertalskich mogą to zmienić. Wypełnienie pustej niszy poprzez odkrycia biologii ewolucyjnej stanowi uzupełnienie najnowszych dokonań w tym obszarze.

 

Antropologia, archeologia i inne dziedziny interdyscyplinarne poszukują jednolitego i potwierdzalnego wzorca na ścieżce do powstania liczb i liczenia. Nacięcia na kości hieny są uznawane za potencjalny rodzaj oznakowania, zastosowanego jeszcze przed wynalezieniem pisma klinowego. Eksperci z zakresu kognitywistyki, antropologii, psychologii i innych nauk wykorzystują zgromadzoną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym do zdefiniowania wzorca tworzenia systemów liczbowych. Zdefiniowanie podstaw tego działania napotyka nadal na zasadniczą trudność w bezsprzecznym ustaleniu, czy wybrane sposoby notacji materiałów organicznych należy interpretować jako pierwotne sposoby liczenia. Badania skłaniają naukowców do sformułowania kompleksowych i bardziej rozbudowanych hipotez, związanych z prehistorycznym rozwojem systemów liczbowych.

 

Źródło: Nature