Polska na 44. miejscu w World Happiness Report 2021
Fotorech/pixabay

Polska na 44. miejscu w World Happiness Report 2021

  • Dodał: Klaudia Nowak
  • Data publikacji: 13.04.2021, 18:15

Według raportu opublikowanego przez Instytut Gallupa, Polska zajęła kolejno 39.* oraz 44. miejsce w rankingu najmniej i najbardziej szczęśliwych krajów na świecie, tuż za Chile czy Uzbekistanem. Natomiast Finlandia po raz kolejny uplasowała się na 1. miejscu, a na ostatnim znalazł się Afganistan.

 

Szczęście, we wczesnym etapie rozwoju cywilizacji, było rozumiane jako pomyślność, dar od losu bądź zjawisko boskiej ingerencji**. Współcześnie, w zależności od wybranej dziedziny nauki, można je pojmować jako pozytywną emocję, uczucie bądź stan, ogólne zadowolenie z życia czy poczucie spełnienia. Co ważne, szczęście nie jest stanem docelowym, lecz stanowi proces. Zależy więc od wielu czynników, które nie są zarazem łatwo uchwytne, jednakże, jak pokazują coroczne badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Instytutu Gallupa, po uwzględnieniu wybranych aspektów życia codziennego lub rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, można dojść do pewnych wniosków dotyczących tzw. poziomu szczęśliwości.

 

World Happiness Report 2021, oprócz wzięcia pod uwagę standardowych czynników pomiaru, takich jak średnia długość życia obywateli, poziom PKB, stan pomocy socjalnej, wolności obywatelskiej czy jakości relacji międzyludzkich, w najnowszym opracowaniu koncentruje się również na skutkach pandemii SARS-CoV-2 wraz ze sposobami radzenia sobie ludzi w zaistniałej sytuacji. Badacze oprócz skupienia na wyróżnionych danych, starali się także wyjaśnić, dlaczego niektóre kraje radziły sobie o wiele lepiej w obliczu globalnych wydarzeń niż inne, pozornie zbliżone do siebie pod względem np. demograficznym.

 

Polska w pierwszym zestawieniu, zwanym Rankingiem Szczęścia, uplasowała się na 39. miejscu. Ta forma badania opierała się na przeciętnych ocenach życia mieszkańców oraz bazowała na danych tylko z 2020 roku porównanych do lat wcześniejszych (2017-2019). Natomiast w ogólnym rankingu poziomu szczęścia, w którym zebrano materiał empiryczny z lat 2018-2020, Polska zajęła 44. pozycję, za takimi krajami, jak: Słowacja, Brazylia, Meksyk, Jamajka, Litwa, Cypr, Estonia, Chile czy Uzbekistan. W obu zestawieniach to Finlandia zajęła 1. miejsce, tym samym zyskując po raz kolejny miano najbardziej szczęśliwego kraju świata. W czołówce znalazły się również: Dania, Szwajcaria, Islandia oraz Holandia. Niestety, do najmniej szczęśliwych państw, w których warunki życia nie są zadowalające, zaliczają się: Lesotho, Botswana, Rwanda, Zimbabwe i zamykający ranking Afganistan.

 

Co ciekawe, świat pokazuje uniwersalną odporność w obliczu pandemii, ponieważ porównując średnie oceny ogólnego stanu życia w latach 2017-2020, naukowcy znaleźli dowody na nieistotny statycznie wzrost sugerujący, że większych różnic w przeciągu wskazanego okresu nie odnaleziono, a nawet niektóre kraje zyskały wyższą pozycję w rankingu z 2020 roku. Dla przykładu, Chorwacja przeskoczyła na 23. miejsce w rankingu z wcześniejszej 61. pozycji. Podobnie Mongolia (z 63. na 45.), Niemcy (z 15. na 7.) czy nawet delikatny skok w górę uzyskały Włochy (z 28. na 25. miejsce). Na tej podstawie badacze wysnuli wniosek, iż jakość kontekstu społecznego, zwłaszcza stopień, w jakim mieszkańcy ufają swoim rządzącym czy są życzliwi w relacjach interpersonalnych, wspiera nie tylko zdolność do utrzymania szczęścia w trakcie pandemii, ale także zmniejsza liczbę ofiar śmiertelnych, przy jednoczesnym budowaniu poczucia wspólnego celu.

 

 

*Dwuznaczność wyniku jest spowodowana dychotomią analizy danych. Pierwszy wynik odnosi się do klasyfikacji mierzącej poziom szczęścia i dobrostan w perspektywie tylko 2020 roku (badając mniejszą liczbę państw, tylko 95), natomiast 44. miejsce w drugim rankingu uwzględnia więcej czynników, począwszy materiał empiryczny zgromadzony od 2018 roku (łącznie z 149 państw).
**Więcej informacji dotyczących szczęścia z psychologicznego, socjologicznego oraz filozoficznego punktu widzenia znajdziesz w: T. Kanasz, Uwarunkowania szczęścia. Socjologiczna analiza wyobrażeń młodzieży akademickiej o szczęściu i udanym życiu, Warszawa 2015, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Źródła: World Happiness Report/Psychology Today/National Geographic.
Klaudia Nowak – Poinformowani.pl

Klaudia Nowak

Pedagożka i studentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Pasjonatka nauk społecznych, w szczególności socjologii wizualnej, psychologii osobowości oraz pedagogiki kultury.