Jakie wyzwania stawia świat przed wysoko wrażliwymi osobami?
Pexels/pixabay.com

Jakie wyzwania stawia świat przed wysoko wrażliwymi osobami?

  • Dodał: Wiktoria Szydło
  • Data publikacji: 18.02.2021, 17:30

Wrażliwość kojarzona jest przede wszystkim z delikatnością, emocjonalnością i wysokim poziomem empatii. Zazwyczaj postrzegamy takie osoby jako serdeczne, o przyjaznym nastawieniu do świata i ludzi. Czy istnieje jednak pewna granica, po której przekroczeniu cecha ta urasta do rangi nadwrażliwości? 

 

Psychologowie podkreślają, że około 15-20% naszej populacji stanowią wysoko wrażliwe osoby (WWO), przy czym zjawisko to dotyczy w równym stopniu kobiet i mężczyzn. W odróżnieniu od osób przeciętnie wrażliwych, mają one delikatniejszy centralny system nerwowy. Przetwarza on wszystkie bodźce płynące z zewnątrz z dużo większą intensywnością, co może prowadzić do przeciążenia jednostki, długotrwałego pobudzenia i narastającej frustracji, spowodowanej wyczerpaniem przez odbiór dużej ilości sygnałów. Ponadto specjaliści twierdzą, że u ludzi nadwrażliwych schemat fal mózgowych wykazuje większą częstotliwość w stanie thetaW konsekwencji są one bardziej otwarte na doświadczenia intuicyjne, głębiej odczuwają dźwięk, delikatne wibracje czy światło 

 

Współczesność pełna jest zmian, dynamiki i hałasu, podążamy coraz szybszym tempem oraz wykonujemy więcej czynności jednocześnie. Jak łatwo się domyślić, osobom wysoko wrażliwym stosunkowo trudniej przychodzi poradzenie sobie z falą napływających bodźców. Częściej niż inni cierpią z powodu zaburzeń psychosomatycznych oraz bezsenności. Jak pisze Gielen: 

 

To, co inni ludzie przyjmują jako oczywiste, im sprawia trudność. Jako dzieci często są źle rozumiani i niedoceniani. […] Przede wszystkim jednak ich własny obraz świata nie jest zbyt pozytywny, często czują się niepewni i gorsi. 

 

Ponadto osoby wysoko wrażliwe nierzadko doświadczać mogą braku zrozumienia i akceptacji ze strony otoczenia, przez co dochodzą do wniosku, że owa cecha jest wadą. W jaki sposób rozpoznać, czy należymy do grona WWO? 

 

Cechy charakterystyczne osób nadwrażliwych: 

  • osamotnienie we współczesnym świecie,
  • dogłębne analizowanie detali i zachowania innych osób, 
  • intensywne odbieranie bodźców negatywnych i pozytywnych (np. wrażliwość na piękno, sztukę), 
  • wysoka empatia,  
  • zdolność do głębokiego współczucia innym, 
  • potrzeba udział w dialogu, wypowiedzenia własnego zdania, 
  • silna emocjonalność (często niekontrolowana),
  • koncentrowanie się na detalach otoczenia, których inni nie dostrzegają (delikatny zapach, cichy dźwięk). 

Wysoko wrażliwe osoby z pewnością stanowią mniejszość w społeczeństwie, a zatem u wielu z nich pojawia się uczucie wyobcowania, tak zwanej “samotności w tłumie”. O ile część osób zdaje sobie sprawę z faktu posiadania nieprzeciętnej wrażliwości, traktując ją czasem jako dar, czasem jak przekleństwo - o tyle spora grupa wciąż nie jest tego świadoma. Tym samym ciężej jest zrozumieć własne zachowania i emocje. Jak twierdzą specjaliści - im większe będzie zrozumienie społeczne dotyczące fenomenu wysokiej wrażliwości, o tyle łatwiej zniwelować poczucie osamotnienia wśród niektórych. Kolejny raz kluczem do udoskonalenia naszego podejścia jest, jak to zwykle bywa, wiedza.  

 

Źródło: Iwona Kabzińska: Nadwrażliwi - “kulturowi odmieńcy” 
Wiktoria Szydło – Poinformowani.pl

Wiktoria Szydło

Miłośniczka sztuki, architektury i kawy z mlekiem.