Różnice w pamięci roboczej
Olia Danilevich/pexels

Różnice w pamięci roboczej

  • Dodał: Klaudia Nowak
  • Data publikacji: 18.02.2021, 16:10

Nelson Cowan, ekspert w dziedzinie pamięci, wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu Missouri przeprowadzili badania, w których wzięło udział 180 osób, w tym dzieci w młodszym wieku szkolnym, w okresie adolescencji i młodzi dorośli. Po wykonaniu serii zadań związanych ze zmianą skupienia uwagi, młodsze dzieci miały największe trudności z przypominaniem wykonywanych wcześniej zadań, co świadczy o różnicach w pojemności pamięci roboczej.

 

Pamięć robocza, zamiennie nazywana operacyjną, jest definiowana najczęściej jako system przechowujący i przetwarzający informacje*. Jej podstawowe 2 funkcje, związane z magazynowaniem i aktywnym manipulowaniem przyswajaną treścią, skorelowane są z 3 komponentami pamięci, w tym z magazynem pamięciowym, systemem zarządzającym zasobami uwagi i systemem kontrolującym pracę wyróżnionych wcześniej komponentów. W tych miejscach (w sposób ograniczony) zostają przechowywane i transformowane informacje fonologiczne (fonemy, słowa), przestrzenno-wzrokowe (kolory, wielkości) oraz aspekty wykonawcze (związane z działaniami i zachowaniami). Trudno jednak o doprecyzowanie objętości wskazanych przestrzeni i ukazanie ich stałości. Mając to na uwadze, naukowcy zadali sobie następujące pytanie: Czy pojemność pamięci roboczej jest niezmienna?

 

Nelson Cowan, amerykański psycholog zajmujący się przede wszystkim badaniem szeroko pojmowanej pamięci, wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu Missouri wykazali coś przeciwnego w kontekście zadanego wyżej pytania. Pojemność pamięci roboczej i jej sprawność jest bowiem w dużej mierze zależna od wieku biologicznego danej jednostki, ponieważ, jak udowodniono w najnowszym badaniu, największe trudności z odtwarzaniem informacji podanych w krótkim odstępie czasowym miały dzieci z najmłodszej grupy badanej (od 6. do 8. roku życia).

 

W badaniu wzięło udział łącznie 180 osób. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 różne grupy pod względem wieku biologicznego: dzieci w młodszym wieku szkolnym, dzieci w okresie adolescencji (od 10. do 14. roku życia) oraz studenci (w różnym wieku). Wszystkie grupy zostały poproszone o zapamiętanie pokazu kolorowych plamek wyświetlanych na ekranie monitora. Następnie badacz przerywał sesję zapamiętywania barw na rzecz ważniejszego zadania, czyli jak najszybszego naciskania wyznaczonego przycisku w momencie usłyszenia lub zobaczenia innego sygnału, odmiennego od kolorowych plamek. Po wykonaniu drugiego zadania ponownie poproszono uczestników, by powrócili pamięcią do pierwszego zadania i zdecydowali, czy dany kolor był wcześniej wyświetlany na ekranie, czy też nie. Jak wykazano, młodsze dzieci częściej zapominały, jakie kolory widziały, nie potrafiąc ich doprecyzować.

 

Naukowcy ponadto podkreślają, że zrozumienie tej różnicy rozwojowej w zakresie pamięci roboczej i wieku jednostki może pomóc młodszym uczniom i ich nauczycielom w lepszym dostosowaniu wirtualnego środowiska procesu uczenia się czy programu nauczania, szczególnie podczas pandemii COVID-19. Tym samym należy w przyszłości rozwinąć badania pod kątem tzw. przeskakiwania z jednej informacji na drugą w krótkim odstępie czasowym - co może mieć jeszcze większe znaczenie względem pamięci roboczej. 

 

 

 

*Wyszczególnione informacje dotyczące pamięci roboczej znajdziesz w: J. Orzechowski, K. Piotrowski, R. Balas, Z. Stettner (red.): Pamięć robocza. Warszawa 2009, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.
Źródło: News Medical Life Sciences; University of Missouri-Columbia.
Klaudia Nowak – Poinformowani.pl

Klaudia Nowak

Pedagożka i studentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Pasjonatka nauk społecznych, w szczególności socjologii wizualnej, psychologii osobowości oraz pedagogiki kultury.