Koncepcja Youtility w marketingu przyszłości
Unsplash/Tanjir Ahmed Chowdhury

Koncepcja Youtility w marketingu przyszłości

  • Dodał: Ela Albadri
  • Data publikacji: 16.02.2021, 16:23

Marketing w nowoczesnym wydaniu wciąż zaskakuje. Nowe koncepty w tej dziedzinie są ukierunkowane nie tylko na doskonalenie komunikatów rynkowych i wyszukiwanie nowatorskich rozwiązań w zakresie reklamy i promocji. Obecnie na znaczeniu zyskują założenia Youtility.

 

Tradycyjne formuły wykorzystywane w marketingu przestają być niewyczerpanym źródłem kreatywności specjalistów odpowiedzialnych za tworzenie przekazu kierowanego do konsumentów. Wysycenie otoczenia społeczno-gospodarczego przez wszechobecny marketing skłania ku poszukiwaniu pionierskiego azymutu rozwoju tej dziedziny życia człowieka. Jednym z takich mechanizmów jest koncepcja Youtility, która bezpośrednio odwołuje się do użyteczności marketingu.

 

Rywalizacja przedsiębiorstw o uwagę potencjalnych nabywców produktów i usług skupia się nie tylko na budowaniu długofalowych relacji z odbiorcami, kształtowania ich doznań, ale też wprowadzania bipolarnych zależności. Zdobycie zainteresowania środowiska konsumenckiego stanowi preludium do podtrzymania interakcji, czemu służyć ma aktualnie rozpowszechnienie koncepcji Youtility.

 

Organizacje rynkowe różnych branż rozpoczynają wyścig o uwagę i przywiązanie konsumenta, odwołując się do ich najbliższego otoczenia, w tym członków rodziny, przyjaciół, współpracowników, realnych i wirtualnych znajomych. Wysoka atrakcyjność produktów czy usług oraz nadanie im niecodziennych cech napotykają na potrzebę innowacyjnej promocji. Przełomowe założenia Youtility są testowane przez przedsiębiorstwa na całym świecie. Gwarancją wyróżnienia się na tle innych marek jest porzucenie pogoni za absolutną i nieosiągalną wyjątkowością finalnego dobra.

 

Youtility wykorzystuje wzajemne zależności w społecznej sieci międzyludzkiej, by wywoływać rodzaj nieznanych dotąd doznań i przywiązania poprzez nowy przekaz marketingowy. Użyteczność proponowanych rozwiązań polega na udzielaniu konsumentowi pomocy zamiast klasycznej sprzedaży wyrobu przedsiębiorstwa. Twórca konceptu Jay Baer zaleca zwrócenie się organizacji rynkowych w stronę pytania o sposób głębszego oddziaływania na nabywcę. Świadczenie pomocy w różnych obszarach ma tym samym zagwarantować ekspresję naturalnej przydatności marketingu w codziennym życiu.

 

Filozofia towarzysząca Youtility wprowadza nowy podtyp komunikacji marketingowej, ale i odesłania do lamusa przestarzałych metod wpływania na konsumenta. Utylitarne, a zarazem bezpłatne udostępnianie wiedzy czy przekazywanie umiejętności odbiorcom marketingu wyznacza nowe trendy zastosowania tej dziedziny do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych. U podłoża Youtility znajduje się rewolucyjne podejście w transformowaniu relacji zachodzących pomiędzy markami a konsumentami. Dynamiczny i poddany ponadprzeciętnej saturacji rynek coraz trudniej zaskoczyć innowacyjnym mechanizmem działania.

 

Koncepcja Youtility oznacza jednocześnie proces stawania się wartościowym dla klientów poprzez inteligentne odwołanie się do ich potrzeb, oczekiwań i preferencji. Szersza wizja marketingowa wymaga spojrzenia z perspektywy nabywcy na realny pragmatyzm oferowany zarówno przez produkt/usługę, jak i ekspertów odpowiedzialnych za jego pojawienie się w ofercie konkurencyjnej. Zjawisko obalania utartego obrazu medialnego prowadzi do wniosków, w których zdobycie klienta wymaga jego zrozumienia i zaproponowania mu wartości dodanej. Budowanie zaufania poprzez Youtility ma za zadanie podnosić poziom zaufania i świadomość nabywczą co do obecności marki.

 

Na bazie Youtility stosunki handlowe oraz życie prywatne konsumentów stają się połączonymi obszarami funkcjonalnymi, determinując ustawiczny kontakt klienta z marką. Założenia tej koncepcji opierają się również na swoistym uzależnieniu odbiorców dóbr i usług od pomocy pozyskiwanej ze strony producentów czy dystrybutorów. Wśród przykładów rynkowych, które dotychczas wdrożyły i z powodzeniem stosują Youtility, jest Szpital Dziecięcy w Phoenix, który skonstruował aplikację cyberochrony pacjentów i ich rodzin czy też aplikacja Sit or Squat firmy Charmin.

 

Źródło: YOUTILITY. Czyli dlaczego inteligentny marketing polega na pomocy, a nie medialnym szumie?, Phoenix Children’s Hospital, Charmin