Wielkie zagrożenie na dnie Bałtyku
http://www.iopan.gda.pl/RSL/satellite.html

Wielkie zagrożenie na dnie Bałtyku

  • Data publikacji: 09.07.2018, 22:30

Franken, niemiecki tankowiec, został zatopiony przez samoloty rosyjskie pod koniec wojny, w roku 1945. Od tego czasu znajdujące się w jego wnętrzu pokłady paliwa grożą Zatoce Gdańskiej skażeniem na ogromną skalę.

Najbardziej zagrożone, oprócz samego akwenu Zatoki Gdańskiej, są plaże Półwyspu Helskiego, a także wybrzeże Trójmiasta i na wschód od niego, w tym Mierzeja Wiślana. Paliwo znajdujące się na wraku może rozprzestrzenić się na duże odległości, prowadząc do całkowitego zniszczenia roślinności i zwierząt morskich w Zatoce Gdańskiej i do potężnego uszkodzenia ekosystemu wybrzeża wokół całej Zatoki.

 

Skażenie podmorskiego piasku doprowadzi do unicestwienia wszelkiej roślinności wodnej, a także do zabicia praktycznie wszystkich zwierząt znajdujących się w strefie skażenia, w tym ryb poławianych w tej części Bałtyku.


Przeprowadzone badania wykazują, iż wrak, zatopiony już ponad 70 lat temu, może się złamać, a to doprowadziłoby do uwolnienia wszystkich szkodliwych substancji znajdujących się w jego zbiornikach. Istotne, że może stać się to w każdej chwili, nawet teraz. W takiej sytuacji olbrzymie szkody poniosłaby przede wszystkim pomorska turystyka i gospodarka morska, w tym rybołówstwo, nie wspominając już o samym środowisku przyrodniczym południowego Bałtyku. Efekty takiej katastrofy ekologicznej byłyby widoczne jeszcze przez bardzo wiele lat, zarówno w Zatoce jak i na Półwyspie Helskim czy w Trójmieście.


Jeśli nie zostaną podjęte stosowne działania w celu zapobieżenia katastrofie, dojdzie do niej w zasadzie na pewno. Co zatem można zrobić aby zapobiec wyciekowi? Dr inż. Benedykt Hac z Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku tłumaczy, że należy przede wszystkim usunąć paliwo z wraku, a następnie zbiorniki zapełnić wodą morską. Dalej wrak zostałby pozostawiony samemu sobie, jednak już bez ogromnego zagrożenia w jego wnętrzu. Razem z Instytutem Morskim w Gdańsku, fundacja MARE chce zebrać 100 000 podpisów w celu poparcia przeprowadzenia takiej akcji. W przeciwnym przypadku obszar Zatoki Gdańskiej, a także wybrzeży wokół niej pozostaje w olbrzymim niebezpieczeństwie.

 

BIBLIOGRAFIA:

http://www.fpiec.pl/lifestyle/instytut-morski-national-geographic-fundacja-mare-alarmuja-gigantyczne-zagrozenie-dla-baltyku

https://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/gigantyczny-wyciek-ropy-do-zatoki-gdanskiej,24121.html

https://fundacjamare.pl/