Które korporacje najbardziej zanieczyszczają środowisko plastikiem?
zeevveez / flickr

Które korporacje najbardziej zanieczyszczają środowisko plastikiem?

  • Dodał: Dominik Narwojsz
  • Data publikacji: 21.01.2021, 15:31

Zbieranie danych na temat odpadów z tworzyw sztucznych pozwala zdobyć informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za kryzys zalewających nas śmieci. Prowadzenie takich działań pozwala nam skupić się na firmach, które przede wszystkim odpowiedzialne są za stworzenie problemu i daje możliwość zażądania od nich zaprzestania produkcji niepotrzebnych plastików jednorazowego użytku. Coroczny raport opublikowany przez Break Free From Plastic (BFFP) przedstawia firmy odpowiedzialne za napędzanie kryzysu związanego z zanieczyszczeniem plastikiem.

 

Ruch BFFP powstał w 2016 roku na Filipinach, aby zjednoczyć ludzi z całego świata opowiadających się za powstrzymaniem zanieczyszczania plastikiem. Jest on zaangażowany w budowanie globalnego ruchu w kierunku przyszłości wolnej od tworzyw sztucznych, jednocześnie wspierając i wzmacniając pozycję społeczności znajdujących się na pierwszej linii kryzysu. BFFP zrzesza ponad 11000 organizacji i indywidualnych zwolenników z całego świata.

 

Uczestnicy skatalogowali ponad 5000 marek podczas tegorocznego globalnego audytu. Analiza ujawnia 10 korporacji zanieczyszczających środowisko w 2020 roku w największym stopniu. Są to: The Coca-Cola Company, PepsiCo, Nestlé, Unilever, Mondelez International, Mars Inc., Procter & Gamble, Philip Morris International, Colgate-Palmolive i Perfetti Van Melle. Coca-Cola, Nestlé i PepsiCo od czasu pierwszego raportu z 2018 roku zajmują trzy pierwsze miejsca. Trzeci rok z rzędu Coca-Cola zajęła pierwsze miejsce na liście firm najbardziej zanieczyszczających środowisko na świecie, w 51 krajach zarejestrowano więcej śmieci tej firmy niż dwóch następnych największych światowych trucicieli razem wziętych.

 

Plastik powoduje zanieczyszczenie i inne szkody dla środowiska kosztem różnych społeczności, już od momentu wydobycia surowców potrzebnych do jego produkcji, czyli ropy i gazu. Podobnie jak w przypadku innych kryzysów środowiskowych, zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi dotyka najbardziej biedne i zmarginalizowane społeczeństwa.

 

Dzięki ruchowi Break Free From Plastic i jego sojusznikom na całym świecie, korporacje są coraz bardziej kontrolowane i poddawane wyższym standardom, ponieważ ludzie wymagają więcej. Niestety zamiast poszukiwać rzeczywistych rozwiązań, wiele korporacji decyduje się na jedynie pozorne działania. Czyniąc to, firmy nadal zwodzą ludzi i planetę, a także utrwalają iluzję, że recykling wystarczy, aby powstrzymać ten kryzys.

 

Najwięksi producenci odpadów z tworzyw sztucznych, tacy jak The Coca-Cola Company, Nestlé i PepsiCo, poczynili bardzo niewielkie postępy w ograniczaniu całkowitego zużycia plastiku lub przestawianiu się na opakowania wielokrotnego użytku. Zgodnie z niedawno opublikowanym raportem Ellen MacArthur członkowie globalnego zobowiązania w zakresie nowej gospodarki plastikowej ograniczyli zużycie pierwotnego plastiku o 0,1% od 2018 do 2019 roku. Coca-Cola w rzeczywistości zwiększyła ilość używanego plastiku.

 

Najbardziej zanieczyszczające firmy nie tylko nie wywiązują się ze swoich - i tak już słabych - zobowiązań, ale w coraz większym stopniu polegają na ekologicznym oszustwie, aby przedstawić zewnętrzną iluzję zrównoważonego rozwoju, jednocześnie kontynuując opóźnianie i zakłócanie rzeczywistego postępu. Firmy skutecznie zrzucają pełny koszt zanieczyszczenia plastikiem na ludzi, który zalewa ich społeczeństwo.

 

Uzależnienie wielu branż od plastiku jednorazowego użytku nasiliło się w 2020 roku, wraz z szybko rosnącą produkcją jednorazowych środków ochrony osobistej z tworzyw sztucznych do zwalczania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Ludzi nie stać już na toksyczny cykl wydobywania paliw kopalnych, produkcji opakowań jednorazowego użytku i niemożliwe do zagospodarowania odpady z tworzyw sztucznych.

 

Korporacje muszą działać już teraz, aby ujawnić całkowity globalny ślad plastiku, co obejmuje pełne uwzględnienie wpływu ich produktów na cały cykl życia, w tym toksyczność i emisję dwutlenku węgla. Muszą zobowiązać się do drastycznego zmniejszenia ilości wytwarzanych tworzyw sztucznych, a rządy muszą pociągać je do odpowiedzialności prawnej za konsekwencje związane z ich ciągłym poleganiem na plastikowych opakowaniach jednorazowych. Dobrowolne zobowiązania przedsiębiorstw okazują się nieskuteczne i nieodpowiednie w radzeniu sobie z pogłębiającym się kryzysem. Wreszcie, korporacje muszą na nowo opracować sposób, w jaki dostarczają swoje produkty ludziom - sposób, który nie opiera się na jednorazowym plastiku, na przykład poprzez znormalizowanie systemu napełniania i ponownego użycia.

 

Organizacja Break Free From Plastic potępia przemysł tworzyw sztucznych wykorzystujący pandemią COVID-19 do usprawiedliwiania większej produkcji jednorazowego plastiku i będzie nadal pociągać korporacje do odpowiedzialności.

 

Źróło: breakfreefromplastic.org