Rola zieleni miejskiej w przyrodzie – nowe wyniki badań
Fotografia własna autora

Rola zieleni miejskiej w przyrodzie – nowe wyniki badań

  • Data publikacji: 07.07.2018, 15:45

Badania przeprowadzone przez naukowców z University College of London (UCL) i opublikowane w czasopiśmie „Carbon Balance and Management” dają interesujące wyniki: lasy rosnące na terenie Londynu mogą magazynować takie ilości węgla, jak lasy deszczowe.

Jest to interesujący wynik badania, ponieważ powszechnie wiadomo, że lasy deszczowe są niezwykle bujnym i bogatym ekosystemem, a kompleksy lasów deszczowych na świecie nazywane są czasami „zielonymi płucami Ziemi”. W badaniu analizowano ile średnio węgla pochodzącego z powietrza (przede wszystkim w formie dwutlenku węgla) może być statystycznie zaabsorbowane przez 1 ha lasu deszczowego, a także przez 1 ha przykładowego lasu porastającego dany teren w Londynie. Wybrano do tego celu londyński park leśny Hampstead Heath. Wykazano, że 1 ha tego obszaru jest w stanie zmagazynować niewiele mniej węgla z atmosfery, niż statystycznie las deszczowy. Dla lasu deszczowego mediana wynosi 190 ton węgla na hektar, a dla lasu w Londynie zaledwie 12 ton mniej. 

 

Do badania wykorzystano technologię lidaru (ang. LIDAR - Light Detection and Ranging), co umożliwiło opracowanie dokładnego kształtu drzew i całej trójwymiarowej struktury lasu. To z kolei umożliwiło oszacowanie, jak wiele węgla mogło zmagazynować dane drzewo w procesie fotosyntezy w ciągu swojego życia.

 

Dzięki badaniom z wykorzystaniem lidaru, udało się też oszacować łączną masę około 85 000 drzew londyńskiego lasu Camden, ale także opracować wzór na różnicę między stosunkami wielkości do masy drzewa dla drzew rosnących na obszarach miejskich i poza tymi obszarami, czyli np. dla lasów tropikalnych. 

 

Podsumowując, badania przeprowadzone przez UCL wykazały, że możliwości absorbowania węgla przez lasy miejskie są niewiele mniejsze od tych posiadanych przez deszczowe lasy tropikalne. 

 

Dowodzi to ogromnej roli, jaką w utrzymaniu stabilności klimatycznej oraz niwelowaniu zanieczyszczeń powietrza mają lasy rosnące na terenach zurbanizowanych. Liczba osób mieszkających w miastach na całym świecie szybko rośnie, wobec czego rola ekosystemów, jakimi są lasy miejskie, będzie rosła wraz z samymi miastami. 


BIBLIOGRAFIA I CIEKAWE ARTYKUŁY:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30097%2Clasy-miejskie-moga-magazynowac-tyle-samo-wegla-co-lasy-tropikalne.html

https://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/stories/london-urban-forest-carbon-storage-match-rainforests

https://news.mongabay.com/2018/06/city-forests-store-rainforest-levels-of-carbon-study-finds/

https://cbmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13021-018-0098-0