Medytacja: zbadane zmiany neurologiczne mózgu
Unsplash/Jesse Orrico

Medytacja: zbadane zmiany neurologiczne mózgu

  • Dodał: Ela Albadri
  • Data publikacji: 13.01.2021, 18:21

Integracja zaawansowanej nauki i wschodnioazjatyckich systemów filozoficznych doprowadziła do wypracowania szeregu realnych dowodów na pozytywny wpływ różnych form medytowania w stosunku do pracy ludzkiego mózgu. Dotyczy to zarówno statycznych, jak i ruchowych postaci tego rodzaju treningu. Współczesna neurologia, psychiatria, psychologia i dziedziny interdyscyplinarne jednoznacznie wykazują profity zdrowotne wnoszone przez praktykowanie medytacji.

 

Wzrost zainteresowania technikami medytacyjnymi, jaki ma miejsce w ciągu ostatniej dekady, pociąga za sobą mierzalne dowody na przydatność ich stosowania. Liczba osób aktywnie medytujących zwiększa się na całym świecie, a powodem tego jest obserwowanie na płaszczyźnie empirycznej pozytywnych skutków takiego postępowania. Neurologia i pokrewne subdyscypliny wykazują na podstawie skanów mózgów poddawanych procesowi medytacji, iż zwiększa się wówczas zdolność do refleksji, rozpoznawania i opanowania własnych stanów emocjonalnych oraz właściwego reagowania na zewnętrzne czynniki otoczenia.

 

W Polsce również odnotowuje się nasilenie powstawania grup i ruchów medytacyjnych, które bazują na profesjonalnych sposobach zwinnego modyfikowania procesów myślowych. Od pięciu lat czołowe miejsce zajmuje pisarka, blogerka i certyfikowany trener systemu Caligraphy Health System, Dagmara Skalska, która prowadzi wielopoziomowe szkolenia i warsztaty oraz całe moduły procesów związanych z medytacją. Projekt Pozytywna Egoistka, którego jest autorką, zrzesza członków medytacji w ruchu, sposobu łączącego techniki Tai Chi, Qigong, jogi i chińskiej kaligrafii. Merytoryka stosowana przez D. Skalską jest poparta nie tylko międzynarodową certyfikacją mistrzów medytacji (jak Master Zhen Hua Yanga), ale też wieloletnią praktyką jej różnorodnych mechanizmów. Powtarzalność ruchów, regularny oddech, zminimalizowana liczba czynników odciągających uwagę oraz unikatowy konstrukt CHS stanowią komponent pracy z umysłem i tak zwane serwisowanie narządów wewnętrznych. Społeczność skupiona wokół tej techniki i całego ruchu pozytywnego egoizmu na tle medytowania obejmuje w Polsce i poza jej granicami ponad 21 600 uczestników.

 

W publikacjach tematycznych wspomnianej trenerki przywoływane są także wyniki badań kardiologicznych, opracowane przez instytut HeartMath. Okazuje się, iż każdy człowiek emituje pole serca, które rozprzestrzenia się w promieniu około 1,5 metra, oddziałując na otoczenie, w tym przede wszystkim na inne osoby. Ćwiczenia medytacyjne wpływają na holistyczne funkcjonowanie organizmu na poziomie mentalnym i fizjologicznym. Z perspektywy neurologicznej medytacja prowadzi nie tylko do uwolnienia mózgu od natłoku myśli, odblokowania umysłu od presji czasu, poczucia przymusu, ale wspomaga wyciszenie na poziomie zmiany fal mózgowych.

 

Pionierem badań funkcjonowania mózgu poddawanego regularnym sesjom medytacyjnym jest między innymi dr Richard Davidson. Obserwował on w swych badaniach buddyjskich mnichów i przedstawił wymierne dowody na możliwości trwałej przebudowy tkanki mózgowej pod wpływem tych praktyk. W ten sposób wykazana została neuroplastyczność ludzkiego mózgu. Według innych źródeł naukowych, jak Psychiatry Research, ćwiczenia obejmujące 30 minut uważności dziennie, powielane przez 8 tygodni, potrafią zmienić mózg na poziomie fizjologicznym i zminimalizować próg wrażliwości na wykrywanie zagrożeń. Zaangażowanie uczestnika w techniki medytacyjne prowadzi do aktywizacji ośrodka czucia z ograniczeniem roli i udziału ośrodka kontroli. Czujność w spoczynku wzmacnia z kolei koncentrację i zmniejsza rozproszenie w działaniu.

 

Według analiz poglądowych prac naukowych z różnych dziedzin dokonanych przez D. Skalską, medytacja ingeruje w możliwość przestawienia mózgu z automatycznego funkcjonowania na autentyzm, dyktowany refleksyjnością i wydłużonym czasem reagowania na zdarzenia. Ponadto, polska trenerka Caligraphy Health System podkreśla, iż na poziomie komórkowym człowiek może znajdować się w trybie walki lub regeneracji, a ich przełączanie jest świadome i wspomagane przez medytowanie – klasyczne, jak i w ruchu. Te zagadnienia uwidoczniono w wieloletnich badaniach epigenetycznych jako nowej i stosunkowo słabo poznanej dziedziny nauki. Bruce Lipton odnosi się w nich do wpływu medytacji na przearanżowanie nie tylko funkcjonalności komórek, ale i kodu DNA przekazywanego kolejnym pokoleniom.

 

Źródło: ICAN Institute, HeartMath Institute, Projekt Pozytywna Egoistka, Caligraphy Health System, Via Medica, Integrative Medicine Clinician`s Journal