Problem kryzysu żywnościowego
Taz / Wikimedia

Problem kryzysu żywnościowego

  • Dodał: Dominik Narwojsz
  • Data publikacji: 13.01.2021, 15:20

Globalny głód rośnie od 2014 roku, a odsetek osób niedożywionych na całym świecie wzrósł w 2015 roku do 10,6%, a w 2016 do 11%. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa liczba niedożywionych ludzi na świecie osiągnęła szacunkowo 821 mln w 2017 roku. Ten wzrost braku bezpieczeństwa żywieniowego wskazuje na małe szanse osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju, jakim jest eliminacja głodu do 2030 roku.

 

Bezpieczeństwo żywieniowe zostało zdefiniowane na Światowym Szczycie Żywnościowym w 1996 roku jako: "Istniejące, kiedy wszyscy ludzie przez cały czas mają fizyczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i pożywnej żywności, która spełnia ich potrzeby i preferencje żywieniowe dla aktywnego i zdrowego życia".

 

Zmieniający się klimat i ekstremalne zjawiska atmosferyczne są istotną siłą napędową wzrostu globalnego głodu. Mają one również bezpośredni wpływ na produkcję roślinną, szacuje się, że wzrost średniej temperatury na świecie o jeden stopień spowoduje spadek globalnych plonów upraw o 3,1-7,4%. Prognozy, które wykorzystują rok 2014 jako szacunkowy wskazują, że wymagany jest wzrost produkcji o 25-70%, aby zaspokoić popyt na uprawy w roku 2050. Według danych ONZ liczba ludności na świecie rośnie aktualnie o około 1,1% rocznie, a jeśli obecny trend się utrzyma przewiduje się, że populacja osiągnie 9,7 miliarda ludzi do 2050 roku.

 

Dostosowanie się do szybko rosnącego i zmieniającego się popytu na żywność w sposób zrównoważony dla środowiska i społeczeństwa, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nikt nie będzie głodny jest jednym z największych wyzwań na świecie. Przyszłe prognozy dotyczące populacji, użytkowania gruntów i zmian w plonach różnią się w zależności od warunków społeczno-ekonomicznych i klimatycznych.

 

Chociaż scenariusz zmiany klimatu ma wpływ na przyszłe plony,  wzrost liczby ludności na świecie wydaje się być głównym 'motorem napędowym' zmian w rozpowszechnianiu się niedożywienia. Dlatego naukowcy wskazują, że strategie łagodzenia skutków przewidywanego wzrostu populacji, w tym lepsza opieka zdrowotne, zwiększenie równego dostępu do żywności na poziomie krajowym, zlikwidowanie luk w plonach i zmiany w modelach handlu, mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia poważnego zagrożenia żywnościowego w przyszłości.

Źródło: Molotoks A., Smith P., Dawson T.P. Impacts of land use, population, and climate change on global food security. Food Energy Secur. 2020;00:e261. https://doi.org/10.1002/fes3.261