James Balog: wizualne dowody zmian klimatycznych
Unsplash/Tobias Keller

James Balog: wizualne dowody zmian klimatycznych

  • Dodał: Ela Albadri
  • Data publikacji: 12.01.2021, 16:16

Sceptycyzm towarzyszący zagadnieniu zmian klimatu zyskuje nowe dowody na obserwowane przeobrażenia powierzchni Ziemi. Zwieńczenie wieloletniego projektu, jaki realizuje fotograf James Balog, dostarcza wizualnie zewidencjonowane cofania się granicy śniegu na terenach arktycznych. Dokumentacja zdjęciowa, którą prowadzi badacz, jest gromadzona od ponad 25 lat.

 

Różnorodność zmian klimatycznych, jakie zachodzą na całym globie, jest nieustannie poddawana krytyce, budzi kontrowersje, a nawet bywa podważana przez grono sceptyków. Ćwierćwiecze zbierania niepodważalnych dowodów na realność tych zjawisk stanowi efekt pracy amerykańskiego fotografa J. Baloga. W najnowszym  projekcie filmowym The Human Element prezentuje on dokonania związane z przesuwaniem się granicy wiecznego śniegu w stronę lądu, biorąc pod uwagę dane zebrane z kilkudziesięciu stacji rozstawionych w rejonach lodowców (łącznie około 28 kamer).

 

Cofanie się zarówno śniegu i lodu oraz obniżanie się pionowych struktur lodowcowych, które autor uwiecznia co roku w technice nowoczesnej fotografii, pozwala porównywać punkt początkowy i końcowy. Dane pozyskiwane z mrozoodpornej, zaawansowanej aparatury wykazują nawet kilkukilometrowe zaniki pokrywy lodowej i śniegowej na obu biegunach czy w rejonach koła podbiegunowego. Do tego dołączają nagrania intensywnego "cielenia się lodowca”, a zatem odrywania się dużych obszarów ścian lodu, wpadających do wody. Wszystkie zdjęcia i filmy wprost ukazują perspektywę regularnych przeobrażeń, jakie przechodzi ziemski klimat, a które są już niemożliwe do zatrzymania.

 

Projekty kinematograficzne i fotograficzne podejmowane przez J. Baloga nieustannie dostarczają kolejnych, aktualizowanych informacji na temat zubożenia czapy lodowej w różnych, surowych częściach świata. Autor prac portretujących zauważalne ocieplanie się klimatu jest regularnie nagradzany wraz ze swoimi współpracownikami za zaangażowanie w edukację społeczeństwa globalnego w tym temacie.

 

Zdjęcia fotogrametryczne i porównywanie danych, które Balog konsekwentnie gromadzi, stają się przedmiotem wystaw i debat klimatycznych, będąc na całym świecie uznanym źródłem informacji historycznej i bieżącej w zakresie nieodwracalności zjawisk. Dotyczy to również utraty balansu między najzimniejszymi a najcieplejszymi rejonami Ziemi. Całość dokumentów fotograficznych i filmowych stanowi swoisty testament ludzkości i jej odpowiedzialności za obserwowane obecnie przeobrażenia. Fotografia środowiskowa J. Baloga została doceniona przez National Geographic, jako istotny wkład w uświadamianie ludzi o powadze sytuacji klimatycznej na świecie.

 

Źródło: James Balog, The Human Element, National Geographic