Stan klimatu: podsumowanie roku 2020
Kevin Gill / Flickr

Stan klimatu: podsumowanie roku 2020

  • Dodał: Dominik Narwojsz
  • Data publikacji: 09.01.2021, 18:00

Według wstępnych raportów Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) na temat stanu klimatu, rok 2020 klasyfikował się jako drugi najcieplejszy do tej pory. Wiemy już, że dorównał on swoimi temperaturami 2016, który jak dotąd uznawany był za rekordowy. Od lat 80. każda kolejna dekada była cieplejsza od poprzedniej. Naukowcy ostrzegają, że ten trend będzie utrzymywał się ze względu na wysokie poziomy gazów cieplarnianych zatrzymujących ciepło w atmosferze.

 

Pandemia COVID-19 spowodowała niewielki spadek emisji, jednak stężenia głównych gazów - dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu - w 2020 roku nadal rosły. Szczególną uwagę należy zwrócić na dwutlenek węgla, który pozostaje w atmosferze przez wiele dziesięcioleci, narażając w ten sposób planetę na dalsze ocieplanie. Zgodnie z globalną roczną aktualizacją klimatyczną WMO prowadzoną przez brytyjskie biuro Met Office wiemy, że średnia roczna temperatura na świecie w 2020 roku była o około 1,2°C wyższa od poziomu sprzed epoki przemysłowej (lata 1850-1900).

 

Ocieplający się klimat to nie jedyne niepokojące zjawisko, które miało miejsce w ubiegłym roku. Wzrósł poziom mórz, który podnosi się w coraz szybszym tempie, częściowo z powodu szybszego topnienia pokrywy lodowej na Grenlandii i Antarktydzie. W 2020 ponad 80% obszaru oceanów doświadczyło co najmniej jednej fali upałów. Więcej oceanów doświadczyło upałów sklasyfikowanych jako silne (43%), niż umiarkowane (28%).

 

Dodatkowo w Arktyce zasięg lodu morskiego był drugim najniższym w historii, a rekordowo niskie rozmiary lodu morskiego obserwowano w lipcu i październiku. Lód Grenlandii nadal tracił masę, natomiast na dużych obszarach Afryki i Azji występowały ulewne deszcze i rozległe powodzie. Dotknęły one Półwysep Somalijski, Subkontynent Indyjski, Chiny, Koreę, Japonię oraz część południowo-wschodniej Azji.

 

Sezon huraganów na północnym Atlantyku odnotował największą liczbę burz w historii oraz rekordową liczbę tych, które dotarły na ląd w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Aktywność sztormów tropikalnych w innych akwenach była zbliżona do średniej długoterminowej, jednak ich konsekwencje były poważniejsze.

 

Silna susza dotknęła wiele części Ameryki Południowej, a najbardziej dotknięte obszary to północna Argentyna, Paragwaj i zachodnie obszary Brazylii, gdzie straty w rolnictwie wyniosły blisko 3 miliardy USD.

 

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego obecna globalna recesja spowodowana pandemią COVID-19 utrudnia prowadzenie polityki niezbędnej do łagodzenia zmian klimatu, ale stwarza ona również szanse na skierowanie gospodarki na bardziej ekologiczną ścieżkę.

 

źródło: public.wmo.int