Fotowoltaika – wielka szansa dla Polski?

  • Data publikacji: 10.06.2018, 16:52

Wzrost łącznej mocy energii elektrycznej produkowanej w Polsce ze słońca jest tak wysoki, że można mówić o zwielokrotnianiu tej mocy z roku na rok – przykładowo pod koniec 2012 roku moc ta wynosiła niewiele ponad 1 MW, a 4 lata później już 190 MW.

Od kilku lat każdego roku otwierane są duże farmy fotowoltaiczne, m in. z inicjatywy samorządów. Zainteresowanie fotowoltaiką, czyli produkcją prądu elektrycznego ze światła słonecznego w bateriach słonecznych (PV) wynika z wielu czynników. Są to między innymi: brak konieczności płacenia rachunków za prąd (w przypadku osób prywatnych) lub kupowania go z dalekich elektrowni (w przypadku gmin) dzięki posiadaniu własnych instalacji PV, niezależność energetyczna (brak przerw w dostawach wynikających np. z awarii w elektrowniach), a także ekologiczność takiego rozwiązania – baterie słoneczne spośród wszystkich innych źródeł energii, jak elektrownie węglowe, wodne czy wiatrowe charakteryzują się najmniejszym wpływem na środowisko przyrodnicze oraz na komfort człowieka – nie emitują zanieczyszczeń, hałasu, nie zaburzają żadnych procesów w przyrodzie itp.

 


Przed zbudowaniem instalacji fotowoltaicznej zapoznajmy się z dwoma wielkościami fizycznymi związanymi z produkcją energii ze słońca. Są to usłonecznienie – średnia roczna liczba godzin w czasie których na niebie widoczne jest słońce (mierzone w godzinach), oraz nasłonecznienie, czyli średnia ilość energii słonecznej padająca na dany metr kwadratowy powierzchni ziemi – mierzone w dżulach na metr kwadratowy. Po analizie natężenia tych dwóch parametrów na obszarze Polski, widać że najlepsze w Polsce warunki do rozwoju energetyki odnawialnej panują w południowej i wschodniej części kraju. W istocie, województwo Lubelskie przoduje pod względem zainstalowanej mocy fotowoltaicznej.

 


Rozwój energetyki słonecznej widoczny jest jednak na obszarze całej Polski – w 2015 uruchomiono największą wówczas elektrownię słoneczną w Czernikowie koło Torunia, o mocy 4 MW. Na wiosnę 2018 uruchomiono elektrownię słoneczną w Olsztynku o mocy 6 MW, a w budowie (stan na czerwiec 2018) jest elektrownia słoneczna w Jeleniej Górze o mocy 10 MW. Słońce zasila między innymi budynki Lotniska Chopina w Warszawie, ambasadę Japonii w Warszawie, wiele kościołów i innych budynków użyteczności publicznej w całej Polsce. W 2017 zainstalowano rozproszoną elektrownię słoneczną na dachach 35 wrocławskich wieżowców spółdzielni Wrocław Południe. To unikatowa tego typu instalacja nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dzięki tym wrocławskim bateriom słonecznym do atmosfery trafia rocznie ponad 600 ton mniej dwutlenku węgla a rachunki za prąd mieszkańcy budynków płacą znacznie mniejsze.

 


Upalna aura jaka trwa właśnie nad Polską stanowi dobrą okazję do wykazania dużych możliwości energetyki słonecznej również w naszym klimacie.

 


BIBLIOGRAFIA:

„Meteorologia i Klimatologia” pod redakcją K. Kożuchowskiego, PWN Warszawa 2009

https://swiatoze.pl/wroclawska-elektrownia-sloneczna-juz-dziala/

http://gramwzielone.pl/mapa-instalacji-oze/elektrownia-fotowoltaiczna

http://biznesalert.pl/wn-sloneczny-rekord-po-drodze-na-mazury/

http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html

https://www.pb.pl/energia-sloneczna-zasili-parafie-837068