Opublikowano skany paktu Ribbentrop-Mołotow
National Archives & Records Administration, nara.gov

Opublikowano skany paktu Ribbentrop-Mołotow

  • Dodał: Karol Truszkowski
  • Data publikacji: 04.06.2019, 23:22

Rosyjska fundacja o nazwie Историческая Память (z ros. Pamięć Historyczna) udostępniła w sieci skany radzieckiego oryginału paktu zawartego między hitlerowskimi Niemcami i Związkiem Radzieckim, w tym tajnego protokołu. Fundacja uzyskała dokumenty z departamentu historyczno-archiwalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji.

 

Treść paktu była już znana wcześniej dzięki wersjom niemieckojęzycznym. Teraz w sieci po raz pierwszy opublikowano skany sześciu oryginalnych dokumentów radzieckich. Materiały są dostępne na stronie internetowej fundacji Pamięć Historyczna, a pochodzą z MSZ Rosji.

 

Wśród opublikowanych dokumentów znalazły się strony poświęcone nieagresji pomiędzy Niemcami i ZSRR. Kolejne skany przedstawiają tajny protokół dodatkowy do paktu o nieagresji. W końcu dla opinii publicznej udostępniono krótki dokument z 28 sierpnia 1939 r., którego tytuł brzmi Objaśnienie do tajnego protokołu dodatkowego z 23 sierpnia 1939 roku. Wszystkie dostępne materiały zostały napisane po niemiecku i rosyjsku.

 

Pakt Ribbentrop-Mołotow, nazywany też IV rozbiorem Polski, podpisano 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie. Nazwa pochodzi od nazwisk szefów dyplomacji Niemiec i Związku Radzieckiego, którzy byli sygnatariuszami dokumentów. Traktat zakładał, że oba państwa nie zaatakują siebie nawzajem, lecz utrzymają neutralność, a także nie wejdą w sojusze z państwami stanowiącymi pośrednie lub bezpośrednie zagrożenie dla którejś ze stron. Dołączony do paktu tajny protokół wyznaczał strefy wpływów obu reżimowych państw w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zakładał podział terytorium Polski:

- W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do Państwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRR przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia.

 

W założeniu umowa miała obowiązywać 10 lat. Jednak obydwie strony doskonale wiedziały, że podpisanie traktatu jedynie odwlecze na krótko nieuchronny konflikt, który ostatecznie rozpoczął się inwazją Wehrmachtu na państwo Stalina 22 czerwca 1941 r.

Karol Truszkowski

Miłośnik geografii, historii XX wieku, ciężkiej muzyki i japońskiej popkultury. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.