Nie żyje prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej
Politechnika Gdańska

Nie żyje prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej

  • Data publikacji: 14.04.2019, 14:26

14 kwietnia zmarł prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. Najprawdopodobniej przyczyną jego śmierci były problemy z sercem. Miał 69 lat.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik związał całą swoją naukową karierę z Politechniką Gdańską. Rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym w 1972 roku, a w 1978 roku uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych. W 1985 roku na podstawie pracy Zagęszczenie lotnych organicznych zanieczyszczeń powietrza uzyskał stopień doktora habilitowanego, a tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał 15 stycznia 1996 roku. W latach 1990-1996 był prodziekanem Wydziału Chemicznego, a w latach 1996-2002 i 2005-2012 pełnił funkcję dziekana owego wydziału. Od 1995 roku kierował Katedrą Chemii Analitycznej. W swoim naukowym dorobku prof. Jacek Namieśnik ma około tysiąc artykułów naukowych i dziesięć patentów, w tym jeden europejski. W 2016 roku został wybrany na rektora Politechniki Gdańskiej, funkcję tę miał pełnić do 2020 roku.

 

Dzięki swojej pracy na rzecz nauki w Polsce, profesor został nagrodzony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005), dwoma indywidualnymi Nagrodami Prezesa Rady Ministrów (2007 i 2017), Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego (największe wyróżnienie, jakie może otrzymać polski chemik) (2012), doktoratem honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2015), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2016) i Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża (2018).